23 אוגוסט, 2023 twitter Linkedin facebook

לצאת מעצמנו

על מי נאמר: "הוא היה האדם היחידי במאה העשרים שהייתה לו מחשבה מקורית"?

האנתרופולוג קלוד לוי – שטראוס נפטר לפני 14 שנים בגיל 100. יהודי יליד בריסל, עבד בפריז ובניו יורק וחקר בעיקר באמזונאס של ברזיל. השפיע על דור שלם של הוגים בעולם.

טען שכל התרבות האנושית יושבת על מבני חשיבה סמויים, סטרוקטורות, שאותן ניסה לחשוף.

למשל, אנשים בעולם נוטים לחשוב דואלית: גבר-אישה, גן עדן- גיהנום, יום- לילה וכד'.

למרות שהמציאות לעיתים מורכבת יותר.

יתכן שהסיבה לכך היא הדומיננטיות של השמש: עד לתאורת החשמל והגז היה הבדל משמעותי  בין היום ללילה, וזה עיצב לנו את החשיבה.

השבטים שהוא חקר היו בנויים מ 2 קבוצות שקיימו ביניהם יחסים מורכבים.

זאת אומרת שבסיס החשיבה שלנו הוא לסווג כל אדם כשייך או לא שייך לקבוצה שלנו.

THEM or US.

הסיבה לכך הישרדותית: אנשים שחיים בקבוצה מצליחים להתקיים טוב יותר. זוהי העוצמה של קהילה. ברוב חייה, האנושות התנהלה בחמולות (Clan).

ב 2013 נמצא כי תינוקות בני 14 חודש בלבד כבר נוטים לחקות יותר תינוקות מהקבוצה שלהם בהשוואה לתינוקות מקבוצה אחרת.

זו אחת הסיבות לכך שאנשים מצטיירים לעיתים כגזענים. זה לא מגיע משלילה של קבוצה אחרת (שזו גזענות) אלא פשוט מהעדפת הקבוצה שלך. והדרך הראשונית לזהות את הקבוצה שלך היא באמצעות הפרופיל הגנטי שלה. כאן הגזענות לכאורה.

זה גם חלק מסיפור האפליה העדתית בארץ: זה לא נבע בהכרח משלילת המזרחים אלא מהעדפת האשכנזים (וזה לא אותו דבר). למרות שהייתה כמובן גם גזענות נטו אצל חלקם. בגלל זה הייתה גם אפליה בתוך קבוצות האשכנזים (לדוגמא פולנים הדירו לפעמים רומנים), או כמו שספרדים ותיקים בירושלים הדירו אשכנזים.

והמאבק הקבוצתי הוא הבעיה המרכזית היום בישראל ובארה"ב.

כמובן שהרשתות החברתיות האיצו את התופעה. הדוגמא הידועה ביותר עלתה אחרי הבחירה בטראמפ כשפייסבוק הואשמה בכך שהאלגוריתם שלה מחזק את אפקט ה Echo chamber, כלומר מהדהד לך ב Feed את מי שחושב כמוך ואז אתה לא נחשף לאחרים.

זה גם מה שמתרחש היום ברוב ערוצי הטלוויזיה של ישראל.

ויש לכך רק פתרון אחד – לחוות חוויות משותפות על בסיס קבוע עם השונים ממך.

לכן חשוב שבישראל יבנו ישובים הטרוגניים.

ואני חושש לחרדים – אם הם לא ימצאו את הפלטפורמה היומיומית לחלוק עם הקבוצות האחרות הם יספגו תוך שנים ספורות אלימות שלא ראינו כמותה בישראל. יכו אותם ברכבות ובאוטובוסים.

הנהגת הציבור הליטאי בעבר ידעה את זה – הרב שך, הרב אלישיב, שטיינמן וכו'.
כי הם נולדו באירופה שלפני המלחמה וידעו שאין גבול לקיצוניות שאדם יכול להגיע כלפי השונים ממנו. הם ידעו שאסור להקים עלייך את האחר והם לא מתחו את החבל.

המפגשים הללו צריך להיות באג'נדה של כל מערכת חינוך. לחבר בין השבטים.

צריכים ללכת חזק נגד כל פוליטיקאי שעושה הון מלחזק את האנחנו והם, ולצערי, הרבה מהם כאלה.

זה קל להם כי זה יושב לנו על האינסטינקט. לא צריך הרבה כדי להוציא את זה מאיתנו. זה בבסיס של התוכנה.

צריכים לנסות לצאת מעצמנו.

Intel
contact
GET IN TOUCH