MRIO

המדע של הביחד

חוסן ארגוני מורכב מפרמטרים רבים: בניית יעדים, ויסות רגשות בארגון, ריאליזם אופטימי, יכולת פתרון בעיות ועוד.

אולם הנדבך המשמעותי ביותר בחוסן הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית הוא התמיכה החברתית.

מדד התמיכה החברתית נקרא לכידות (COHESSIVENESS).

כבר בשנת 1991 נמצא לאחר מחקרים מתאם הלכידות- תפוקה (COHESSIVENESS PRODUCTIVITY EFFECT) = 0.92

במילים אחרות: השקעה בלכידות מביאה כמעט אחד לאחד לעלייה בתפוקה.

זאת משום החשיבות של יכולת העבודה המשותפת והתמיכה ההדדית בתפוקת הארגון.

אין אף גורם, טכנולוגי או אחר, שמגיע לשיעורים כאלו של צמיחה ארגונית.

לאחרונה נמצא, כי עבור הדורות הצעירים (Y+Z) חשיבות הלכידות אפילו גדולה יותר עקב הסוציאליזציה השונה שלהם.

ארגון / מחלקה / צוות מלוכדיםמשמרים את העובדים במוטיבציה גבוהה לאורך זמן, מעלים את תחושת המחויבות והנאמנות של העובד / מנהל בכל תפקיד לארגון / למחלקה / לצוות, מחברים את העובדים לערכי הארגון, מחזקים את החוסן הארגוני והאישי, מפחיתים את תחושת השחיקה ומעלים את התפוקה.


הפרקטיקה: מאבחנים – מטמיעים – מודדים אימפקט ROI

שלב האבחון – MRIO (MRI Organization)

כלי דיגיטלי חדשני המודד לכידות בסקאלה של 9 פרמטרים אמפיריים, המבוססים על דיסציפלינות אנתרופולוגיות, סוציולוגיות, ניהוליות ומחקרי מוח, ומעודכן לשינויים החדשים ביותר בשוק העבודה תוך היכרות עמוקה עם תוכנת ההפעלה של הדורות הצעירים.

MRIO הוא אבחון המבוצע באמצעות סקר קצר המופץ על ידי המערכת לעובדי הארגון. מסקנותיו המוצגות באמצעות מערכת MRIO BI מייצרים עבור הארגון את הזרקור והמיקוד על מחוללי הצמיחה של הארגון וה-DNA הארגוני שעל בסיסו העובדים מתחברים, ברמת המחלקה והצוות האורגני בחיתוכים דמוגרפיים שרלוונטיים לעולם העבודה החדש ובשפת ה – KPI's, אל מול בנצ'מרק בתעשייה, לקבלת החלטות מדידות.

שלב הפרקטיקה ומדידת האימפקט – Case Study

מתוך ממצאי מחקר לכידות שחברתנו ביצעה בנובמבר 2022 על מותג בינ"ל ידוע ומוכר, ניתן לראות כי בהשוואה בין קבוצה שבוצעה עליה התערבות יזומה על בסיס ממצאי המדידה לשיפור ממצאי הלכידות ובין קבוצה שלא בוצעה עליה התערבות עלו הממצאים הבאים:


אז, מה ה -MRIO של הארגון שלך ? 

Process
תהליך עבודה MRIO
 • הגדרות אבחון

  הגדרות פגישה עד שעה

 • אבחון MRIO

  אבחון דיגיטלי כ- 10 דק'

 • דו"ח והסבר ממצאי MRIO

  MRIO Microsoft Power BI מיקוד הקשב הניהולי – היכן, למה וכמה

 • הכנת תכנית עבודה להתערבות

  תכנית פעולה Tailor Made דיאלוג והחלטה על אסטרטגית פעולה ופתרונות מותאמים

 • התערבות

  הוצאה לפועלהוצאה לפועל של תכנית הפעולה ע"י צוות מומחים בשיתוף ממשקים בארגון

 • מדידה מחודשת MRIO ROI

  תלוי השינוי המבוצע

Intel
contact
GET IN TOUCH